·  TEL. 933 073 413 · EMAIL a8013159@xtec.cat
 · 

Projectes i premis

Projectes departament d'anglès


MOCK CAMBRIDGE TESTS

Un cop a l’any, el departament d’anglès, amb el suport de la MERIT SCHOOL, organitza un simulacre d’exàmens (mock exams) de la Universitat de Cambridge, per a determinar quins alumnes estan preparats per presentar-se a les proves de les següents titulacions:

1) KET, Key English Test, de nivell bàsic (A2).

2) PET, Preliminary English Test, de nivell intermig (B1).

3) FCE, First English Certificate, de nivell intermig alt (B2).

Aquesta titulació pot permetre convalidar assignatures d’anglès en alguns graus universitaris. Els alumnes són avaluats en les quatre competències (reading, listening, writing and speaking) per orientar-los pel que fa al nivell assolit, i ajudar-los a decidir si estan preparats per afrontar les proves reals.

Aquesta prova també serveix per comparar les qualificacions obtingudes durant el curs segons els nostres criteris d’avaluació, i les que es podrien obtenir en el cas d’una prova externa.

La Merit School ofereix també diversos serveis de suport i acompanyament per aquells alumnes que desitgin presentar-se a les proves oficials.

 

 

ALTRES PROJECTES

Compromesos amb la millora de l’anglès i de l’alemany, el nostre departament dona suport i colabora amb el projecte Erasmus+, els grups PILE (AICLE), així com l’intercanvi amb el Karl-Rehbein-Gymnasium de Hanau, Alemanya. Així també, les lectures de primer i segon de batxillerat s’avaluen amb presentacions orals, per fomentar i ajudar a desenvolupar competències comunicatives en llengua anglesa.