·  TEL. 933 073 413 · EMAIL a8013159@xtec.cat
 · 

Projectes i premis

Projectes de centre


 Pla d’Impuls de Llengües Estrangeres

 Departaments de Ciències Experimentals / Matemàtiques / Llengua Anglesa

Dins de les diverses línies proposades per impulsar l’aprenentatge de les llengües estrangeres i contextualitzar el seu aprenentatge des de la interdisciplinarietat, l’INS Infanta Isabel d’Aragó proposa un Pla d’Impuls de Llengües Estrangeres (PILE) oferint una línea d’ESO que inclou una assignatura comú impartida en llengua anglesa a lo llarg de tota l’ESO: ciències naturals a primer d’ESO, matemàtiques a segon d’ESO i física i química, i biologia i geologia a tercer d’ESO, la matèria optativa About science a 3r d’ESO i, finalment, les matemàtiques a 4t d’ESO.

   

Activitats al laboratori

L’anima de projecte es centre en una sèrie de objectius i necessitats:

1r   L’objectiu fonamental del nostre projecte és l’augment de la presència de l’anglès en el currículum comú dels alumnes d’ESO.

2n   En segon lloc, es pretén millorar la competència lingüística comunicativa en anglès dels alumnes, especialment a nivell oral.

3r   Amb aquest projecte també pretenem augmentar l’interès dels alumnes per l’estudi de les llengües estrangeres, en aquest cas l’anglès; aprofundir en la metodologia AICLE com a eina de treball.

S’ha de emfatitzar que els alumnes del projecte cursen una matèria curricular en anglès:

  • amb un grau d’assoliment dels coneixement de la matèria iguals als alumnes que cursen la matèria en català,

  • realitzant les mateixes activitats experimentals que la resta d’alumnes,

  • resolent exercicis amb el mateix grau de dificultats, i

  • amb el suport del professorat d’anglès per la revisió de materials i eines per fomentar l’ús de la llengua oral 

   

Sortida CosmoCaixa (2n ESO)

Taller Indústria a Tarragona (3r ESO)

Des dels inicis del projecte (2009) fins al curs actual les diverses promocions han anar incrementant l’ús oral de la llengua anglesa a l’aula, proposant-nos en l’actualitat millorar l’ús del llenguatge escrit i la precisió del vocabulari específic.

 

 

D’altra banda als participants del projecte se’ls ofereix la possibilitat de participar en un viatge – curs a Anglaterra (Broadstairs) de dues setmanes a inicis de setembre, abans de començar 4t d’ESO. El conjunt d’activitats d’aprenentatge de la llengua anglesa realitzades a Broadstairs, l’experiència vital d’una sortida a l’estranger d’aquesta durada fora de la família, la cohesió assolida per el grup, la relació del professorat amb les famílies participants, les noves experiències fruit de la relació amb altres famílies i altres estudiants i, en conseqüència, altres cultures, més un llarg etcètera, han contribuït de forma molt positiva a incrementar el sentiment de pertinència de centre de les pròpies famílies, i la cohesió de les mateixes al centre.

 

 

   

Visita a Londres (estada – curs Broadstairs)

 

 

Programa TEI (tutoria entre iguals)

L’Infanta és un dels centres que participa en el TEI (tutories entre iguals), un programa que pretén millorar la convivència escolar a través dels mateixos alumnes, que agafen responsabilitats, s’ajuden els uns als altres i resolen els seus propis conflictes.
El TEI s’articula principalment en dos blocs d’alumnes: els de primer i els de tercer d’ESO. Aquests últims, els de tercer d’ESO, acompanyen els alumnes nouvinguts del centre. Així, cada alumne de primer d’ESO té un referent de tercer que vetlla per ell i li ofereix companyia, suport i vigilància. Tot plegat, es duu a terme a través de diverses sessions informatives, formatives i amb activitats individuals o en grup, tant a les tutories com a nivell de centre. De fet, tot l’Infanta s’involucra en el programa, que està coordinat pel departament d’orientació.
Amb el TEI, els alumnes prenen responsabilitats, observen, escolten, intervenen i formen part de les solucions que es deriven dels conflictes de convivència de l’institut. Això els permet assistir al centre amb tranquil·litat i seguretat i es tradueix, també, en millor rendiment acadèmic.
Estem orgullosos de participar en aquest programa i volem que tots els que en formeu part us enorgulliu de la vostra tasca, que és molt important.
Moltes gràcies a tots! Sense vosaltres no seria possible millorar la convivència de l’Infanta.

 

Projecte Geo – Future  Erasmus Programme

Geo-Future Erasmus Programme és un projecte emmarcat en el Programa Erasmus+ de la Unió Europea 2014-2020. El centre Stichting Schoolfonds Vossiusgymnasium d’Amsterdam coordina un dels projectes sobre Smart Cities i hi col·laboren com a socis: Protypo Peiramatiko Geniko Lykeio Irakleiou d’Heraklion, a Creta, la Universiteit Utrecht - Facultat de Ciències de la Terra, Royal Dutch Societat Geogràfica d’Utrecht (Holanda) i l’Infanta Isabel d"Aragó de Barcelona. Té una durada de tres anys (2014 – 2017). El desenvolupament del projecte s’ha basat en dos enfocaments: a) desenvolupament de seminaris als centres i b) coneixement en directe sobre l’aplicació d’iniciatives per crear ciutats intel·ligents i sostenibles. Per fer-ho possible s’han fet intercanvis amb alumnes dels centres participants de Creta, Holanda i Barcelona.

 

 

Projecte de Diversificació curricular

El Projecte de Diversificació curricular és un programa, implementat per primera vegada a l’Infanta durant el curs 2015-16, que busca la vinculació de l’institut amb l’entorn a través de pràctiques en empreses o entitats del barri.

Els alumnes que hi participen a principi de curs omplen una desiderata amb les seves preferències laborals i s’inicien en l’àmbit pràctic fent tres tasts trimestrals en empreses i/o entitats diferents. Aquest projecte pretén afavorir l’acreditació dels alumnes d’Aules obertes de 3r i 4t i, a la vegada, potenciar la continuïtat en itineraris posteriors.

Podeu consultar què és un projecte de diversificació curricular i les seves característiques en aquesta presentació.

 


 

Aula d’acollida

L’aula d’acollida és l’espai creat per rebre, acompanyar i guiar lingüísticament i personalment els alumnes nouvinguts en un centre d’educació. És el lloc on aquests alumnes, que provenen de països de parla diferent a la llengua vehicular del centre, poden trobar-se amb altres alumnes en la seva mateixa situació i compartir experiències.

Els alumnes nouvinguts surten unes hores de l’aula ordinària per anar a l’aula d’acollida. Aquestes hores d’assistència són diferents en cada cas i poden variar en funció de l’aprenentatge.

L’objectiu de l’aula d’acollida és que els nouvinguts adquireixin autonomia lingüística i personal i puguin anar seguint la formació curricular a un ritme el més similar possible a la resta dels companys del centre amb plena normalitat. Així aconseguim que cada alumne, amb les seves particularitats i característiques úniques, en pugui acabar prescindint i se sumi al gruix d’alumnes que aprenen i creixen com a persones al nostre institut.

 

Programa de Salut Integral

Té l'objectiu de promoure els hàbits saludables mitjançant la comunicació i l'educació a la població. Es tracta de crear un marc de referència del que significa i comporta una educació en què incideixin l'adquisició d'hàbits saludables des de la infància.

Programa SI! educació secundària (slideshare)

Document informatiu Programa SI! en pdf (Drive)