·  TEL. 933 073 413 · EMAIL a8013159@xtec.cat
 · 

Estudis

Orientació acadèmica


 

Dates de la preinscripció del curs 2017-2018

Calendari orientatiu de preinscripció i matrícula per accedir a altres estudis (PFI, CFGM, CFGS,..)

 

 

Els terminis de presentació de sol·licituds previstos són els següents:

 

Del 23 de març al 4 d'abril per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.

Del 23 de març al 7 d'abril per als ensenyaments professionals de música i dansa.

Del 2 al 12 de maig per a les llars d'infants.

Del 16 al 24 de maig per al batxillerat, els cicles de grau mitjà  de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.

Del 15 al 26 de maig per als programes de formació i inserció.

Del 25 al 31 de maig per als cicles de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.

Del 16 al 29 de maig per als ensenyaments esportius (primer peró­ode).

Del 19 al 27 de juny per als ensenyaments d'educació d'adults.

Del 3 al 7 de juliol per al curs de formació especí­fic per a l'accés a cicles de grau mitjà , excepte els que s'imparteixen en centres de formació d'adults qeu segueixen el seu calendari.

Del 3 al 7 de juliol per al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior.

De l'1 al 5 de setembre per als cursos extensius i per al primer perí­ode de cursos intensius i flexibilitzats de les escoles oficials d'idiomes.

Del 15 de maig al 5 de juny per als cicles formatius d'animació en circ i de tècniques d'actuació teatral.

Ensenyaments artí­stics superiors: els centres han de publicar els terminis no més tard del 2 de maig.

 

Informació:

Consorci d'Educació de Barcelona

Estudiar a Catalunya - Departament d'Ensenyament - Generalitat de Catalunya