·  TEL. 933 073 413 · EMAIL a8013159@xtec.cat
 · 

Centre

Normes d'organització i funcionament del centre (NOFC)


 

  Les normes d'organització i funcionament del centre (NOFC) apleguen el conjunt d'acords i decisions d'organització i de funcionament que s'hi adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el projecte educatiu del centre i en la seva programació anual.  

 


Arxius: