·  TEL. 933 073 413 · EMAIL a8013159@xtec.cat
 · 

AMPA i famílies

Què fem?


QUÈ FEM

L’AMPA vol ser una eina de suport per a tots els associats, així com un mitjà per canalitzar les inquietuds de les mares i els pares vers el centre, seguint una línia de bona entesa entre totes les parts. Per això col·laborem amb la direcció, el professorat i tots els/les alumnes del centre, i participem activament en la seva gestió a través del Consell Escolar. 

L’AMPA intervé en tots els estaments relacionats amb l’ensenyament, segons la problemàtica del moment. Es relaciona i participa amb la resta d’associacions del districte i amb les federacions d’associacions de mares i pares.