·  TEL. 933 073 413 · EMAIL a8013159@xtec.cat
 · 

AMPA i famílies

L'AMPA dona suport


L'AMPA DONA SUPORT


L’AMPA DÓNA SUPORT A L’EDUCACIÓ DELS NOSTRES FILLS, participant en el consell escolar i col·laborant en les decisions que s’hi prenen.

SUPORT ECONÒMIC: També aportem fons obtinguts a través de la quota de l’AMPA per oferir als alumnes els serveis següents:


● Biblioteca: Nous llibres de consulta i de lectura, bibliotecari (n’assumim el cost ja que l’administració no el cobreix). Durant l’horari de biblioteca es realitza suport a l’alumne/a treballant les tècniques d’estudi i recerca de materials per aconseguir un millor rendiment escolar.

● Tallers: Organitzem els tallers dels dimecres, amb activitats extraescolars que proposin els mateixos alumnes tan siguin de repàs d’ assignatures curriculars, sota la supervisió del professorat, com d’activitats lúdiques com hip hop, teatre, informàtica, guitarra, etc. Sempre i quan hi hagi un mínim d’alumnes interessats.

● Activitats lúdiques: ○ Organització de les festes de 4t d’ESO i 2n de batxillerat, col·laboració en l’elaboració de l’àlbum de record per a ambdós cursos i orla per als de 2n de batxillerat que pertanyen a l’AMPA. A les festes de graduació s’hi convida els pares i hi intervenen professors, representants del Departament d'Ensenyament i de l’Ajuntament. ○ Premis en la diada de Sant Jordi i festa de Carnestoltes per als diferents nivells, tant de l’ESO com de Batxillerat

● Servei d’informàtica: Els ordinadors de la biblioteca estan a disposició dels alumnes que pertanyen a l’AMPA durant tot l’horari d’obertura de la biblioteca (consulteu-ne horari a la porta).

SUPORT A ALUMNES: Donem suport a la associació d’alumnes i a aquelles activitats que proposin, acceptades pel consell escolar. A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, no només finançant-les, sinó comprovant que es desenvolupin adequadament. Un membre de l’AMPA sempre es troba al centre quan es fan aquestes activitats.


A LES ACTIVITATS PER A PARES, fent arribar propostes que presenten diferents Departaments de la Generalitat, entitats municipals i diverses organitzacions més.

A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I DE LECTURA (LLIBRES NOUS I ECOBOOCKS). Com en anys anteriors, l’AMPA ha contactat amb una distribuidora, IDDINK, que farà arribar els llibres als alumnes sense intermediaris i amb el compromís de subministrar tots els escollits pel professorat (veure apartat llibres de text).

Intentem mantenir informades a les famílies de tot el que puguin estar interessades referent a les institucions educatives.